Pages

Tuesday, August 16, 2016

SIRI 2 : PUNCA DALAMAN PERPECAHAN UMMAH

BismillahirrahmanirrahimSebelum kita mengkaji timbulnya mazhab-mazhab aqidah  secara terperinci dari segi kelahiran,peranan dan kesannya terhadap aqidah ,marilah kita mengetahui puncanya secara umum sama ada dari dalam ataupun dari luar.

Di sana ada 2 punca yang menimbulkan perpecahan mazhab aqidah di dalam masyarakat islam awal.1)Punca dari dalam diri umat islam sendiri dan 2) punca yang dilakukan oleh musuh-musuh islam daripada luar.

PUNCA-PUNCA DALAMAN ialah daripada kesan KESALAHAN PENDAPAT

Di kalangan sahabat radhiallahu anhum ,berhubung dengan perkara khilafah.Selepas wafatnya Rasulullah saw ,lahirnya 3 pendapat .Punca yang berlaku dari dalam diri umat islam ialah apabila Rasulullah saw wafat,tidak dinyatakan secara sorih (jelas) siapakah yang akan menggantikan baginda menjadi Khalifah

Makna Khalifah : نيابة عن النبوة في إقامة الدين وسياسة الدنيا به

Iaitu yang menjadi ganti kepada Nabi di dalam menegakkan agama dan politik pemerintahan melalui  deen (agama)

Oleh kerana tidak ada nas yang sorih ,maka timbul pendapat yang berbeza

Pendapat pertama :Mereka yang berpendapat bahawa khalifah itu dipilih oleh umat kepada siapa sahaja yang mereka setuju  tanpa mengira kabilah yang berpengaruh ataupun tidak.Pendapat ini adalah dari kalangan sahabat ansar radhiallahu anhum,dan mereka mencadangkan pemimpin Khazraj Saad bin Ubadah r.a.

Mereka berhujah dengan kedudukan ansar sebagai pengikut,sahabat,pembantu yang setia  kepada Rasulullah saw dan berdasarkan beberapa hadis Rasulullah saw yang sangat menyanjung mereka

Mereka juga berdalilkan hadis baginda saw:

اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم عبد حبشي

Ertinya : “Dengarlah dan taatlah sekalipun yang dilantik menjadi ketua kamu itu seorang hamba Habsyi

Golongan ansar mengatakan mereka layak menjadi Khalifah kerana mereka telah membantu membela Rasulullah saw sehingga didirikan kerajaan islam di tanahair mereka  dan mereka disanjung oleh Rasulullah saw  di dalam beberapa hadis,di antaranya ‘di mana lorong yang dilalui ansar,itulah lorong yang aku lalu’

Terdapat hadis yang menyatakan wajib dengar dan taat kepada pemimpin sekalipun yang menjadi pemimpin itu seorang hamba abdi keturunan habsyi.Hadis ini tidak mengehadkan siapa yang menjadi pemimpin .Oleh kerana itu golongan ansor mencadangkan pemimpin mereka dari kabilah khazraj Saad Bin Ubadah dilantik menjadi khalifah  selepas wafatnya Rasulullah saw.

Pendapat kedua :Mereka berpendapat bahawa khalifah itu dipilih dari kalangan keluarga Rasulullah saw kerana kedudukan yang dekat.Oleh itu mereka mencadangkan Saidina Ali bin Abi Talib r.a dan kerana Rasulullah saw juga pernah bersabda  kepadanya

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا لا نبوة بعدي

Ertinya : “Apakah engkau tidak redha  bahawa kedudukanmu disisiku seperti Harun dan Musa melainkan kerana sebab tiada lagi kenabian selepasku

Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa orang dalam kalangan Bani Hashim keluarga Rasulullah saw dan orang-orang yang sependapat dengannya.Kita mesti ingat bahawa Saidina Ali karramallahuwajhah tidak mencalonkan dirinya sendiri ,tetapi beliau dicalonkan oleh keluarganya  di kalangan Bani Hashim dan Bani Mutalib .Mereka berpendapat bahawa orang yang wajar dan munasabah menjadi khalifah ialah di kalangan keluarga Rasulullah saw.

Mereka mencadangkan saidina Ali karramallahuwajhah menjadi khalifah kerana kelebihannya ,ilmunya dan keberaniannya.Terdapat juga hadis ketika Saidina Ali ditinggalkan  supaya menjadi gabenor Madinah,pengganti yang memimpin Madinah ketika Rasulullah menuju  ke Tabuk memerangi tentera Rom  diwaktu musim panas.Setelah Rasulullah saw pergi meninggalkan Madinah ,tinggallah orang-orang munafiq lalu mereka mengejek Saidina Ali karramallahuwajhah kerana tidak turut serta ke perang Tabuk.

Sedangkan baginda Rasulullah yang menyuruh Saidina Ali menjaga Madinah sepanjang peninggalannya .Oleh kerana banyaknya desas desus dalam kalangan orang munafiq yang menuduh saidina Ali penakut,maka saidina Ali keluar daripada Madinah mengejar nabi saw dan bertemu di tengah jalan dan menceritakan apa yang berlaku, Rasulullah memerintahkan kepada saidina Ali berpatah balik ke Madinah.

Lalu baginda bersabda

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا لا نبوة بعدي

 “Apakah engkau tidak redha  bahawa kedudukanmu disisiku seperti Harun di samping Musa melainkan kerana sebab tiada lagi kenabian selepasku.

‘Nabi Harun menjadi pembantu kepada Nabi Musa dan engkau menjadi pembantu kepada aku,tetapi tiada lg kenabian selepasku,engkau mempunyai kelebihan.Pulanglah semula ke Madinah’

Hadis ini menjadi hujah kepada ahli bayt,golongan keluarga Rasulullah saw bahawa Saidina Ali yang layak menjadi khalifah.

Pendapat ketiga :Mereka yang berpendapat bahawa khalifah dipilih oleh umat islam dan mestilah dalam kalangan Quraisy yang dianggap kabilah yang paling berpengaruh .Mereka berdalilkan dengan sabda Rasulullah saw

الأئمة من قريش

Ertinya :Pemimpin-pemimpin itu mestilah dalam kalangan orang Quraisy.

Pandangan ini dikemukakan oleh Saidina Abu Bakr as-Siddiq r.a menyampaikan ucapan:

‘Semua kamu ada kelebihan,tetapi orang yang bakal menggantikan Nabi mestilah orang yang berpengaruh.Bukan sekadar ilmu sahaja,tetapi mestilah punyai pengaruh dari kabilah yang kuat untuk berhadapan dengan kabilah-kabilah yang banyak.Kerana kabilah yang tidak berpengaruh dan tidak kuat,walaupun ia berilmu masih tidak mampu menguasai keadaan.Oleh itu,khalifah mestilah dipilih dalam kabilah yang paling berpengaruh iaitu Quraisy

Quraisy ialah kabilah Mekah,kabilah Nabi saw.Jadi bukan dikira melalui ahli bayt,tetapi mestilah diambil kira oleh Kabilah,kerana Quraisy merupakan kabilah yang digeruni oleh musuh-musuh islam.Terutamanya negara yang sedang menghadapi kepungan orang-orang murtad’

Saidina Abu Bakr menyebut,bahawa Nabi saw pernah bersabda : الأئمة من قريش

Lalu beliau mencadangkan dua nama iaitu Saidina Umar bin al-Khattab r.a ataupun Abu Ubaidah Amir al-Jarrah menjadi khalifah ,Saidina Umar yang terkenal dengan ketegasannya dan Saidina Abu Ubaidah Amir al-Jarrah seorang sahabat yang sangat amanah .

Tiba-tiba Saidina Umar dan Abu Ubaidah lantas bangun  dan mereka berdua mencadangkan Saidina Abu Bakr as-siddiq menjadi Khalifah .Akhirnya pendapat ini diterima oleh semua yakni dalam kalangan muhajirin dan ansar termasuk juga keluarga Rasulullah saw ,mereka berbai’ah dengan Saidina Abu Bakr as-siddiq r.a menjadi khalifah umat islam,memimpin setelah wafatnya Rasulullah saw .

Saidina Abu Bakr tidak meminta jawatan yang besar ini ,tetapi dialah orang yang paling layak dengan syarat-syarat menjadi khalifah,lalu diamanahkan kepadanya.Para sahabat pula tidak dipaksa untuk melantik Abu Bakr,tetapi mereka menyedari betapa besarnya amanah khilafah ini ,dan menyedari hujah yang dikemukakan oleh golongan muhajirin  lalu dibai’ahkan Abu Bakr r.a.

Disana juga terdapat beberapa perkara lain yang menjadi hujah

Saidina Abu Bakr dilantik menjadi pengiring Rasulullah saw ketika berhijrah ,dan ketika baginda uzur Abu Bakr diminta untuk menggantikan baginda menjadi imam solat,dan solat adalah tiang agama dan perkara yang besar di dalam Islam,menandakan bahawa dialah yang layak menjadi ketua negara.

Namun pada harini,tidak mengapa pemimpin tidak tunaikan solat ,hanya sekadar boleh memberi duit,dan ini sudah lari dari asas yang digariskan oleh al-Quran
Firman Allah swt :

الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر  ولله العاقبة الأمور

Ertinya : “Iaitu orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi,nescaya mereka mendirikan solat ,menunaikan zakat,menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar,dan kepada Allah lah kembali segala urusan.” (al-Hajj : 41)

Akhirnya Abu Bakr dilantik menjadi khalifah,tetapi perselisihan pendapat dengan hujah-hujah dihidupkan kembali pada zaman mutakhir ini oleh anasir yang tidak sihat yang mula meresap ke dalam umat islam.

Munculnya khawarij yang menjadikan hujah memilih khalifah  secara bebas tanpa mengira pengaruh kabilah yang kuat .Muncul pula aliran syiah mengatakan Saidina Ali dan keturunannya yang layak  menjadi khalifah dan muncul juga murji’ah yang menolak semua pendapat kononnya menyerahkan urusan kepada Allah .Seterusnya pertelingkahan dalam perkara khalifah melarat kepada perkara-perkara aqidah  untuk menegakkan golongan masing-masing ,akhirnya dipengaruhi anasir yang asing daripada islam.

Apabila Saidina Uthman dibunuh  dalam fitnah yang dahsyat yang berlaku di dalam masyarakat islam,maka Bani Umaiyah membela kematian Saidina Uthman ,dan di dalam masa yang sama  أهل الحل والعقد  melantik Saidina Ali menjadi khalifah .Bani Umaiyah berkeras supaya diambil tindakan serta merta terhadap mereka yang terlibat dengan pembunuhan Saidina Uthman .Penyiasatan hendaklah dibuat terlebih dahulu ,akhirnya Bani Umaiyah yang dipimpin oleh Mu’awiyah  berperang dengan khalifah Saidina Ali karramallahuwajhah.

Dalam perkara ini tidak syak lagi kerana adanya hadis Nabi saw  yang membenarkan Saidina Ali menjadi khalifah ,dan golongan yang menentang Saidina Ali adalah penderhaka  بغاة

Sabda Rasulullah saw

قتل عمار فئة باغية

“Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh satu golongan yang derhaka di kalangan umat islam “
Ammar bin Yasir bersama dengan Saidina Ali dalam peperangan Siffin ,maka nyata Saidina Ali merupakan orang yang benar dalam perkara ini.Ini adalah masalah dalam perkara ijtihad yang berlakunya tahkim (penyelesaian damai) ,tiba-tiba berlaku penipuan dalam perdamaian itu menyebabkan timbulnya golongan yang keluar daripada Saidina Ali yang dikenali sebagai khawarij .

Golongan ini mengatakan semua nya tidak benar,dan mereka berdalilkan dengan hujah yang tidak kuat   dan mengambil pendapat golongan ansar,mereka inilah kumpulan Khawarij .Khawarij ramai bertapak di teluk Parsi .

Adapun golongan yang bersama dengan Saidina Ali,terus bersama dengan khalifah yang sah yang sepatutnya diberi ketaatan .Selepas Saidina Ali wafat ,diadakan perjanjian untuk melantik Saidina Hassan menjadi khalifah ,tetapi perjanjian itu telah dikhianati .Selepas Saidina Mu’awiyah wafat,sepatutnya Saidina Hassan menjadi khalifah  dan inilah persetujuan yang dibuat.Tetapi apa yang berlaku adalah,setelah kewafatan Saidina Muawiyah,anak kepada beliau yang dilantik menjadi khalifah menyebabkan timbulnya pergaduhan  dan perpecahan.

Golongan yang kuat mengatakan keluarga Saidina Ali menjadi khalifah .Lahir daripadanya pandangan-pandangan yang berbeza dengan pandangan yang lain,mula timbulnya hadis-hadis di mana golongan yang bersama Saidina Ali tidak menerima hadis yang tidak menyokong Saidina Ali .Golongan khawarij pula mempunyai hadisnya sendiri ,golongan Muawiyah mempunyai hadisnya sendiri maka kesemuanya menjadi celaru.

Rentetan itu,berlakulah usaha yang dibuat oleh ulama’-ulama’ terbilang seperti Imam Hassan al-Basri dan lain-lain menapis kesemua hadis-hadis ini,dan ilmu islam..kemudian diikuti oleh Imam Abu Hanifah,Imam Malik bin Anas ,Imam Syafie dan Imam Ahmad diikuti dengan imam-imam yang lain.Mereka menapis hadis-hadis yang bercelaru ,dan lahirlah ahli Sunnah wal Jamaah.

Bertembung dengan golongan yang menyokong Saidina Ali yang mereka hadis sendiri menyebabkan timbulnya perpecahan.Isu ini ada sebahagian golongan yang benar,dan sebahagian yang salah.Golongan khawarij pula mempunyai pandangannya sendiri dan akhirnya berselisih pula dalam masalah Fiqh .Golongan khawarij mendakwa dalam permasalahan fiqh,mereka mempunyai hukum nya yang sendiri,syiah juga mempunyai hukumnya sendiri dan ahli sunnah wal jamaah mempunyai hukumnya yang sendiri.
Kemudian melarat pula kepada perselisihan aqidah.Khawarij mengatakan sesiapa yang melakukan dosa besar menjadi kafir ,pendapat ini ditolak oleh ulama’ulama’ yang mujtahid dengan mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak kafir.Mereka hanyalah mukmin yang derhaka

Timbul pula golongan muktazilah yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan bukan mukmin tetapi mereka kekal dalam neraka

Timbul pandangan2 seperti ini yang kita akan bacakan kemudian,wallahu a’lam

Bersambung siri ke-3 esok insyaAllah :)
Doakanla stabil diri ini,mata malaysia lagi..

0 comments :